ما یک تیم کوچک ولی دارای ایده های بزرگ هستیم.

اعتقاد ما بر این است که در دنیای دیجیتال ایده ها هستند که که حرف اول را می زنند.

ما معتقدیم که کارهای بزرگ و عالی در دنیای دیجیتال توسط تیم های کوچک به وجود آمده و رهبری شده اند.

در حال حاضر هدف ما تولید و ارائه اپلیکیشن و بازی جهت اجرا روی پلتفرمهای موبایل اعم از اندروید، IOS و ویندوز در یک هفته می باشد.

امروزه تلفنهای هوشمند خصوصی ترین وسیله هر فرد و نزدیکترین وسیله به اوست و ما آگاهانه از این فرصت بوجود آمده برای خدمت رسانی به جامعه استفاده کردیم و قدم در راه تولید نرم افزارها و بازیهای سرگرم کننده برای این منظور گذاشتیم.

هدف ما این است که همه با این اپلیکیشنها و بازیها لحظات خوشی را تجربه کنند.

 

مشاهده اپلیکیشنهای ما